A B C D G H I L M N P R S T U

A

actionPerformed(ActionEvent) - Method in class Panel.AL1
 
actionPerformed(ActionEvent) - Method in class PanelIn.AL1
 
adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent) - Method in class GameFrame.AL1
 
adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent) - Method in class GameFrame.AL2
 
AIPlayer - Class in <Unnamed>
A számítógépes ellenfél ezen az osztályon keresztül valósul meg és cselekszik.
AIPlayer() - Constructor for class AIPlayer
 
animate() - Method in class GameObject
Aktuális helyzetnek, műveletnek megfelelő animálás.
attack(GameObject) - Method in class Unit
Adott GameObject objektum megtamadasa
attackPoints - Variable in class GameObject
Adott objektum támadó ereje.

B

Building - Class in <Unnamed>
A játékon belüli épületeket reprezentáló osztály, a GameObject osztály leszármazottja, amelyet az épületekre jellemző speciális attribútumokkal és operációkkal egészit ki.
Building(int, int, int, int, int, boolean, int, int, boolean, SpriteObject, Map, boolean, int) - Constructor for class Building
Konstruktor

C

canAttack - Variable in class GameObject
Tud-e támadni az adott objektum.
canAttack() - Method in class GameObject
Visszaadja, hogy az adott objektum tud-e támadni.
checkForMessage() - Method in class Player
Igaz értékkel tér vissza, ha van lekezeletlen parancs
checkForUserMessage() - Method in class HumanPlayer
Végtelen ciklus.
checkMoveDestination(int, int, GameObject) - Method in class Map
Visszadja, hogy az adott poziciójú hely megközelithető-e az objektum számára
CoordTransform - Class in <Unnamed>
Koordináták transzformálására szolgáló osztály
CoordTransform() - Constructor for class CoordTransform
 

D

defend() - Method in class Unit
Védekező üzemmódba állitja az egységet.
defensePoints - Variable in class GameObject
Adott objektum védekező ereje.
deploy(int) - Method in class Building
A bent tartózkodó egységek közül a megadott sorszámút kiküldi az épületből.
draw(Graphics) - Method in class GameObject
Objektum kirajzolása Sprite-okon keresztül.
draw(Graphics) - Method in class Map
A térképet alkotó látható mezők kirajzolása.

G

Game - Class in <Unnamed>
A játék központi osztálya, az egész alkalmazás vézérléséért felelős.
Game(int, int) - Constructor for class Game
Konstruktor
GameFrame - Class in <Unnamed>
A játékhoz tartozó JFrame osztálya.
GameFrame(String, Game, GameObject[], Map) - Constructor for class GameFrame
Konstruktor
GameFrame(Game, GameObject[], Map) - Constructor for class GameFrame
Konstruktor
GameFrame.AL1 - Class in <Unnamed>
ActionListener a scrollozáshoz
GameFrame.AL1() - Constructor for class GameFrame.AL1
 
GameFrame.AL2 - Class in <Unnamed>
ActionListener a scrollozáshoz
GameFrame.AL2() - Constructor for class GameFrame.AL2
 
GameFrame.Panel1 - Class in <Unnamed>
Frame-hez tartozó panel.
GameFrame.Panel1() - Constructor for class GameFrame.Panel1
 
GameObject - Class in <Unnamed>
A játékban található objektumok kezelésére szolgál.
GameObject(int, int, int, int, int, boolean, int, int, boolean, SpriteObject, Map) - Constructor for class GameObject
Konstruktor
generateRandomMap() - Method in class Map
Térkép generálása pszeudo véletlenszámok alapján.
getAttackPoints() - Method in class GameObject
Megadja az objektum támadó erejét.
getDefensePoints() - Method in class GameObject
Megadja az objektum védekező erejét.
getGamePanel() - Method in class GameFrame
Visszaadja a gamePanel-t.
getHitPoints() - Method in class GameObject
Megadja az objektum életerejét.
getMapCoordX() - Static method in class CoordTransform
mapCoordX lekérdezése
getMapCoordY() - Static method in class CoordTransform
mapCoordY lekérdezése
getMouseX() - Method in class Game
Visszaadja az egér pozícióját.
getMouseY() - Method in class Game
Visszaadja az egér pozícióját.
getObjectAtPosition(int, int) - Method in class Map
Megnézi, hogy az adott pozíción milyen GaameObject található.
getPanelCoordX() - Static method in class CoordTransform
X panel koordináta lekérdezése.
getPanelCoordY() - Static method in class CoordTransform
Y panel koordináta lekérdezése.
getPosX() - Method in class GameObject
Pozíció x koordináját adja vissza.
getPosX() - Method in class Map
posX lekérdezése
getPosY() - Method in class GameObject
Pozíció y koordináját adja vissza.
getPosY() - Method in class Map
posY lekérdezése
getRange() - Method in class GameObject
Megadja az objektum látótávolságát.
getRoomAvailable() - Method in class Game
Visszaadja, hogy mennyi egységet lehet még elhelyezni a pályán.
getSizeX() - Method in class Map
A térkép X irányú méretének lekérdezése.
getSizeY() - Method in class Map
A térkép Y írányú méretének lekérdezése.
getState() - Method in class Unit
Visszaadja az egység aktuális állapotát.
getUserAction() - Method in class Game
Utolsó felhasználói tevékenységet adja vissza.
getVisibleX() - Method in class Map
visibleX attribútum értékét adja vissza.
getVisibleY() - Method in class Map
visibleY attribútum értékét adja vissza.

H

hitPoints - Variable in class GameObject
Adott objektum életerő pontjainak száma.
HumanPlayer - Class in <Unnamed>
A Player leszármazottja, a felhasználók ezen keresztül vehetnek részt a játékban.
HumanPlayer() - Constructor for class HumanPlayer
 

I

isGameEnded() - Method in class Game
Visszaadja, hogy vége van-e a játéknak.
isSelected() - Method in class GameObject
Visszadja, hogy az adott objektum ki van-e jelölve.

L

level - Variable in class GameObject
Adott objektum fejlettségi szintje
loadMapFromFile(String) - Method in class Map
A térképet alkotó mezők betöltése képfájlból.
loop() - Method in class Player
Végtelen ciklus.
loopAI() - Method in class AIPlayer
Végtelen ciklus.
loopHuman() - Method in class HumanPlayer
Igaz értékkel tér vissza, ha van lekezeletlen felhasználói parancs

M

main(String[]) - Static method in class Game
A játék main függvénye.
makeAttackDecision() - Method in class AIPlayer
Támadással kapcsolatos döntéseket hoz, ezeket adja hozzá a MessageList-hez
makeStrategicDecision() - Method in class AIPlayer
Stratégiai döntéseket, hoz és ad hozzá a MessageList-hez.
map - Variable in class GameObject
A terkep referenciaja
Map - Class in <Unnamed>
A térkép reprezentálására szolgáló osztály.
Map(int, int, int, int, SpriteMap[]) - Constructor for class Map
Konstruktor.
Map(SpriteMap[], int, int, String) - Constructor for class Map
Konstruktor
money - Variable in class Player
A pénzösszeg, amellyel a játékos rendelkezik.
move(long) - Method in class Unit
Megpróbálja az egységet a destX,destY adattagobkban megadott helyre mozgatni.

N

name - Variable in class Player
A játékos neve.

P

paint(Graphics) - Method in class GameFrame.Panel1
Panel paint függvénye.
paint(Graphics) - Method in class Panel.Button
Kirajzolas feluldefinialasa a gomb kepenek kirajzolasahoz
paint(Graphics) - Method in class Panel
Panel kirajzolásának felüldefiniálása, hatterenek kirajzolasa, gombok ujrarajzolasa
paint(Graphics) - Method in class PanelIn.Button
Kirajzolas feluldefinialasa a gomb kepenek kirajzolasahoz
paint(Graphics) - Method in class PanelIn
Panel kirajzolásának felüldefiniálása, hatterenek kirajzolasa, gombok ujrarajzolasa
Panel - Class in <Unnamed>
A játék főmenüje
Panel() - Constructor for class Panel
Panel
Panel.AL1 - Class in <Unnamed>
Eseménykezelő megvalósítása
Panel.AL1() - Constructor for class Panel.AL1
 
Panel.Button - Class in <Unnamed>
Nyomógomb
Panel.Button(int) - Constructor for class Panel.Button
 
PanelIn - Class in <Unnamed>
A játékon belüli menü megjelenítéséért felelős panel
PanelIn() - Constructor for class PanelIn
Panel
PanelIn.AL1 - Class in <Unnamed>
Eseménykezelő megvalósítása
PanelIn.AL1() - Constructor for class PanelIn.AL1
 
PanelIn.Button - Class in <Unnamed>
Nyomogomb
PanelIn.Button(int) - Constructor for class PanelIn.Button
 
patrol() - Method in class Unit
Őrjárat üzemmódba állitja az egységet.
Player - Class in <Unnamed>
A játékot irányító szubjektum, ezen osztályon keresztül kapcsolódik be a játékba.
Player() - Constructor for class Player
 
posX - Variable in class GameObject
Objektum pozíciójának x koordinátája a térképen.
posY - Variable in class GameObject
Objektum pozíciójának y koordinátája a térképen.
processMessages() - Method in class Player
Feldolgozásra kerülnek a parancsok, továbbítja a Game osztálynak.

R

range - Variable in class GameObject
Látótávolság.
rot - Variable in class GameObject
Melyik az aktuális nézete.

S

select(boolean) - Method in class GameObject
Kijelöli az adott objektumot.
selected - Variable in class GameObject
Ki van-e jelölve az objektum.
setAttackPoints(int) - Method in class GameObject
Beállítja az objektum támadó erejét.
setDefensePoints(int) - Method in class GameObject
Beállítja az objektum védekező erejét.
setDestX(int) - Method in class Unit
 
setDestY(int) - Method in class Unit
 
setGameEnded(boolean) - Method in class Game
Beállítja a gameEnded attribútumot.
setGameObjectPosition(int, int, GameObject) - Method in class Map
Egy GameObjektet beregisztrál adott mezőhöz.
setHitPoints(int) - Method in class GameObject
Beállítja az objektum életerejét.
setMapCoordX(int) - Static method in class CoordTransform
mapCoordX beállítása
setMapCoordY(int) - Static method in class CoordTransform
mapCoordY beállítása
setMouseX(int) - Method in class Game
Beállítja az egér pozícióját.
setMouseY(int) - Method in class Game
Beállítja az egér pozícióját.
setPanelCoordX(int) - Static method in class CoordTransform
panelCoordX beállítása
setPanelCoordY(int) - Static method in class CoordTransform
panelCoordY beállítása
setPosX(int) - Method in class GameObject
Pozíció x koordináját állítja be.
setPosX(int) - Method in class Map
posX beállítása
setPosY(int) - Method in class GameObject
Pozíció y koordináját állítja be.
setPosY(int) - Method in class Map
posY beállítása
setRange(int) - Method in class GameObject
Beállítja az objektum látótávolságát.
setRoomAvailable(int) - Method in class Game
Beállítja a roomAvailable attribútum értékét.
setSizeX(int) - Method in class Map
A térkép X irányú méretének beállítása.
setSizeY(int) - Method in class Map
A térkép Y irányú méretének beállítása.
setUserAction(int) - Method in class Game
Beállítja az utolsó felhasználói tevékenységet.
setVisibleX(int) - Method in class Map
visibleX attribútum értékét állitja be.
setVisibleY(int) - Method in class Map
visibleX attribútum értékét állitja be.
showProperties() - Method in class GameObject
Objektum tulajdonságait mutatja meg.
sprite - Variable in class GameObject
Ez tárolja az objektumhoz tarozó képet.
step() - Method in class Game
Játék folyamatos frissítését végző függvény.
superRoutePlanner() - Method in class Unit
Meghatározza a következő lépést az elérendő cél felé

T

train(int) - Method in class Building
Adott tipusú egység gyártását hajtja végre.
transformPanelToMap(int, int) - Static method in class CoordTransform
Panel koordináták transzformálása térkép koordinátákra.

U

Unit - Class in <Unnamed>
A játékon belüli egységeket reprezentáló osztály, a GameObject osztály leszármazottja, amelyet az egységekre jellemző speciális attribútumokkal és operációkkal egészit ki.
Unit(int, int, int, int, int, boolean, int, int, boolean, SpriteObject, Map, int, int) - Constructor for class Unit
Konstruktor
update(Graphics) - Method in class GameFrame.Panel1
Panel update függvénye.
upgrade() - Method in class Building
Fejleszti az épületet egy szinttel.

A B C D G H I L M N P R S T U