Class Player

java.lang.Object
  extended by Player
Direct Known Subclasses:
AIPlayer, HumanPlayer

public class Player
extends java.lang.Object

A játékot irányító szubjektum, ezen osztályon keresztül kapcsolódik be a játékba.

Version:
0.1
Author:
Farkas Dániel

Field Summary
protected  int money
          A pénzösszeg, amellyel a játékos rendelkezik.
protected  java.lang.String name
          A játékos neve.
 
Constructor Summary
Player()
           
 
Method Summary
 boolean checkForMessage()
          Igaz értékkel tér vissza, ha van lekezeletlen parancs
 void loop()
          Végtelen ciklus.
 void processMessages()
          Feldolgozásra kerülnek a parancsok, továbbítja a Game osztálynak.
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Field Detail

name

protected java.lang.String name
A játékos neve.


money

protected int money
A pénzösszeg, amellyel a játékos rendelkezik. A fűszer automatikusan pénzzé konvertálódik.

Constructor Detail

Player

public Player()
Method Detail

loop

public void loop()
Végtelen ciklus. Ezen belül ellenőrzi van-e új lekezelendő parancs.


checkForMessage

public boolean checkForMessage()
Igaz értékkel tér vissza, ha van lekezeletlen parancs


processMessages

public void processMessages()
Feldolgozásra kerülnek a parancsok, továbbítja a Game osztálynak.