Package <Unnamed>

Class Summary
AIPlayer A számítógépes ellenfél ezen az osztályon keresztül valósul meg és cselekszik.
Building A játékon belüli épületeket reprezentáló osztály, a GameObject osztály leszármazottja, amelyet az épületekre jellemző speciális attribútumokkal és operációkkal egészit ki.
CoordTransform Koordináták transzformálására szolgáló osztály
Game A játék központi osztálya, az egész alkalmazás vézérléséért felelős.
GameFrame A játékhoz tartozó JFrame osztálya.
GameObject A játékban található objektumok kezelésére szolgál.
HumanPlayer A Player leszármazottja, a felhasználók ezen keresztül vehetnek részt a játékban.
Map A térkép reprezentálására szolgáló osztály.
Panel A játék főmenüje
PanelIn A játékon belüli menü megjelenítéséért felelős panel
Player A játékot irányító szubjektum, ezen osztályon keresztül kapcsolódik be a játékba.
Unit A játékon belüli egységeket reprezentáló osztály, a GameObject osztály leszármazottja, amelyet az egységekre jellemző speciális attribútumokkal és operációkkal egészit ki.