Class Game

java.lang.Object
  extended by Game

public class Game
extends java.lang.Object

A játék központi osztálya, az egész alkalmazás vézérléséért felelős.

Version:
0.2
Author:
Szmetankó Gábor

Constructor Summary
Game(int score, int roomAvailable)
          Konstruktor
 
Method Summary
 int getMouseX()
          Visszaadja az egér pozícióját.
 int getMouseY()
          Visszaadja az egér pozícióját.
 int getRoomAvailable()
          Visszaadja, hogy mennyi egységet lehet még elhelyezni a pályán.
 int getUserAction()
          Utolsó felhasználói tevékenységet adja vissza.
 boolean isGameEnded()
          Visszaadja, hogy vége van-e a játéknak.
static void main(java.lang.String[] args)
          A játék main függvénye.
 void setGameEnded(boolean ended)
          Beállítja a gameEnded attribútumot.
 void setMouseX(int mouseX)
          Beállítja az egér pozícióját.
 void setMouseY(int mouseY)
          Beállítja az egér pozícióját.
 void setRoomAvailable(int roomAvailable)
          Beállítja a roomAvailable attribútum értékét.
 void setUserAction(int userAction)
          Beállítja az utolsó felhasználói tevékenységet.
 void step()
          Játék folyamatos frissítését végző függvény.
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

Game

public Game(int score,
            int roomAvailable)
Konstruktor

Parameters:
score - Azon pontszám, amely elérése esetén valamelyik játékos nyer.
roomAvailable - Hány darab egység helyezhető még el a játékon belül.
Method Detail

main

public static void main(java.lang.String[] args)
A játék main függvénye.

Parameters:
args - parancssori argumentumok.

isGameEnded

public boolean isGameEnded()
Visszaadja, hogy vége van-e a játéknak.

Returns:
gameEnded értéke.

setGameEnded

public void setGameEnded(boolean ended)
Beállítja a gameEnded attribútumot.

Parameters:
ended - boolean érték, jelzi, hogy vége van-e a játéknak.

getRoomAvailable

public int getRoomAvailable()
Visszaadja, hogy mennyi egységet lehet még elhelyezni a pályán.

Returns:
roomAvailable értéke.

setRoomAvailable

public void setRoomAvailable(int roomAvailable)
Beállítja a roomAvailable attribútum értékét.

Parameters:
roomAvailable - roomAvailable új értéke

getMouseX

public int getMouseX()
Visszaadja az egér pozícióját.

Returns:
mouseX értéke

setMouseX

public void setMouseX(int mouseX)
Beállítja az egér pozícióját.

Parameters:
mouseX - mouseX új értéke

getMouseY

public int getMouseY()
Visszaadja az egér pozícióját.

Returns:
mouseY értéke

setMouseY

public void setMouseY(int mouseY)
Beállítja az egér pozícióját.

Parameters:
mouseY - mouseY új értéke

getUserAction

public int getUserAction()
Utolsó felhasználói tevékenységet adja vissza.

Returns:
userAction értéke

setUserAction

public void setUserAction(int userAction)
Beállítja az utolsó felhasználói tevékenységet.

Parameters:
userAction -

step

public void step()
Játék folyamatos frissítését végző függvény.