Class Building

java.lang.Object
 extended by GameObject
   extended by Building

public class Building
extends GameObject

A játékon belüli épületeket reprezentáló osztály, a GameObject osztály leszármazottja, amelyet az épületekre jellemző speciális attribútumokkal és operációkkal egészit ki. Ebből származtathatóak le a speciális épület tipusok.

Version:
0.1
Author:
Szmetankó Gábor

Field Summary
 
Fields inherited from class GameObject
attackPoints, canAttack, defensePoints, hitPoints, level, map, posX, posY, range, rot, selected, sprite
 
Constructor Summary
Building(int hitPoints, int attackPoints, int defensePoints, int level, int range, boolean canAttack, int posX, int posY, boolean selected, graphics.SpriteObject sprite, Map map, boolean isDestructible, int trainCapacity)
          Konstruktor
 
Method Summary
 void deploy(int index)
          A bent tartózkodó egységek közül a megadott sorszámút kiküldi az épületből.
 void train(int type)
          Adott tipusú egység gyártását hajtja végre.
 void upgrade()
          Fejleszti az épületet egy szinttel.
 
Methods inherited from class GameObject
animate, canAttack, draw, getAttackPoints, getDefensePoints, getHitPoints, getPosX, getPosY, getRange, isSelected, select, setAttackPoints, setDefensePoints, setHitPoints, setPosX, setPosY, setRange, showProperties
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

Building

public Building(int hitPoints,
        int attackPoints,
        int defensePoints,
        int level,
        int range,
        boolean canAttack,
        int posX,
        int posY,
        boolean selected,
        graphics.SpriteObject sprite,
        Map map,
        boolean isDestructible,
        int trainCapacity)
Konstruktor

Parameters:
hitPoints - Adott objektum életerő pontjainak száma
attackPoints - Adott objektum támadó ereje
defensePoints - Adott objektum védekező ereje
level - Adott objektum fejlettségi szintje
range - Látótávolság
canAttack - Tud-e támadni az adott objektum
posX - Objektum pozíciójának x koordinátája a térképen
posY - Objektum pozíciójának y koordinátája a térképen
selected - Ki van-e jelölve az objektum
sprite - Objektumhoz tartozo sprite
map - ehhez a terkephez tartozik
isDestructible - Megadja, hogy az adott épület lerombolható-e
trainCapacity - Maximum hány egységet képes a gyártási előjegyzésbe felvenni
Method Detail

train

public void train(int type)
Adott tipusú egység gyártását hajtja végre.

Parameters:
type - egyseg tipusa

deploy

public void deploy(int index)
A bent tartózkodó egységek közül a megadott sorszámút kiküldi az épületből.

Parameters:
index - kikuldeni kivant egyseg sorszama

upgrade

public void upgrade()
Fejleszti az épületet egy szinttel. Bizonyos erőforrások szükségesek hozzá.